mạng lưới bitcoin

Bitcoin Là Gì ?

Bitcoin là một loại tiền kỹ thuật số hoạt động theo phương thức phân tán phổ biến nhất hiện nay. Nó được sử dụng bởi rất nhiều người , tổ chức trên thế giới. Bạn có thể gửi hoặc nhận bitcoin thông qua internet. Bitcoin không được in ra giấy như tiền Viet Nam , […]